ชาวปัตตานียังบริจาคช่วยแผ่นดินไหวเฮติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ก็ยังคงเริ่มบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บริเวณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคาราวานอาชีพ จ.ปัตตานี เพื่อแก้ไขปัญหาคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและคาดว่า จะมีเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะปิดกล่องรับบริจาคเงิน เพื่อส่งไปช่วยเหลือชาวเฮติต่อไป