กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดอบรมเจ้าหน้าที่

กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดอบรมเจ้าหน้าที่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอกบรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า กล่าวว่า โดยภาพรวมของการจัดอบรม เป็นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้นิยามว่า "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา , การไม่ดูถูกเหยียดหยาม , การไม่เลือกปฏิบัติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ย่อมได้รับความคุ้มครอง" โดยให้ผู้รับการอบรม ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับกองพัน จนถึงระดับผู้บังคับกองร้อย ได้เข้าใจต่อสถานการณ์และกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจในแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!