ร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมสร้างงานลานเรียนรู้สู่อาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานมหกรรมสร้างงานลานเรียนรู้สู่อาชีพ ที่วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เปิดโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (5 ก.พ.53) นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานลานเรียนรู้สู่อาชีพ ที่วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจังานมหกรรมสร้างงานลานเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสในการหางานทำ นายจ้าง บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มีโอกาสรับลูกจ้าง และผู้ต้องการฝึกอาชีพต่าง ๆ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ต่อไป ซึ่งสถานประกอบการต่าง ๆ แจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วมทั้งสิ้น 93 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 339 ตำแหน่ง รวม 7,700 อัตรา เป็นสถานประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด 61 แห่ง ตำแหนงงาน 1,088 อัตรา อยู่ต่างจังหวัด 32 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 6,672 อัตรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการฝึกอบรมอาชีพอิสระ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุน จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน การจัดงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 6 กุมภาพันธ์นี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด