สตช.เปิดรับสมัครตร.ปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบข.ศชต. ในฐานะโฆษก สตช. เปิดเผยว่า สตช. ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2553 จำนวน
600 นาย โดยแยกเป็นสายป้องกันและปราบปราม จำนวน 400 นาย และจ่ายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 200 นาย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สายป้องกันและปราบปราม เพศชายอายุ 18 - 35 ปีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม. ฝ่ายงานอำนวยการ เพศชายหรือเพศหญิง 18 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์ หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด ชายส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. หญิงส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม.

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ จะเปิดรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.com ในระหว่างวันที่ 11 - 25 ก.พ.นี้ โดยจะประกาศผลรอบสุดท้าย ในวันที่ 21 เม.ย. และเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 2 พ.ค.53