คนปัตตานีร่วมละหมาดขอพรนช่วยชาวเฮติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี พี่น้องชาวไทย นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมพิธีละหมาด ขอพรแด่ผู้ประสบภัยชาวเฮติ ให้ผ่านพ้นจากสภาพความยากลำบาก หลังจากประสบภัยแผ่นดินไหว ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี ได้จัดตั้งตู้บริจาคเงิน บริเวณทางขึ้นมัสยิด เพื่อสมทบทุน ให้ความช่วยเหลือ กับผู้ประสบภัยเฮติ และขณะเดียวกัน จำนวนยอดผู้เข้ามาบริจาค ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ล่าสุด วันนี้ บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาร่วมบริจาค อย่างต่อเนื่อง จนมียอดบริจาคถึง 63,342 บาท และพร้อมส่งช่วยเหลือชาวเฮติต่อไป