วช.มอบรางวัลค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน มอบรางวัลโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2553 รวม 45 ผลงาน 45 รางวัล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาทิ ระดับ ม.ต้น ประเภท
อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนรางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศจากผลงาน "ชุดอุปกรณ์กำจัดกาฝาก Dendrophthoe pentandra (L.) Miq แบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน รางวัลชนะเลิศจากผลงานเรื่อง"เครื่องเก็บลูกกอล์ฟ" จาก ร.ร.กระบุรีวิทยา จ.ระนอง ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ชนะเลิศจากผลงาน"เครื่องประดับอัญมณีจากแกลบ" โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

ระดับม.ปลายประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนชนะเลิศ ได้แก่"ปีกบินมหัศจรรย์" จาก ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน ชนะเลิศ
คือ"เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา" ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ผลิตภัณฑ์ OTOP ชนะเลิศ ได้แก่ "เครื่องย่อยทางปาล์ม เพื่อเป็นอาหารสัตว์" จากโรงเรียนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนชนะเลิศ จาก"การพัฒนาเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ 6 จังหวะ เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง" ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร
ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชนชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน"รถตัดหญ้าจอมพลัง" จากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จ.นครนายก ประเภท ผลิตภัณฑ์OTOP ชนะเลิศ "เครื่องอัดยางขอบ
มุ้งลวด" จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก