แพทยสภา เดินหน้ารับรองหลักสูตรแพทย์ภาษาอังกฤษต่อ ยืนยันไม่กระทบการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทยสภา เดินหน้ารับรองหลักสูตรแพทย์ภาษาอังกฤษต่อ ยืนยันไม่กระทบการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม และไม่ใช่หลักสูตรบังคับเพื่อผลิตแพทย์ออกนอกหรือเลือกรักษาเฉพาะชาวต่างชาติ ตามนโยบายทำไทยเป็นเมดิคอลฮัพ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา เปิดเผยว่า แพทยสภาจะยังคงเดินหน้ารับรองหลักสูตรภาษาอังกฤษต่อไป แม้ทางคณาจารย์คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จะร้องคัดค้านการรับรองหลักสูตรดังกล่าว เพราะมองว่าเป็นหลักสูตรที่ทำขื้น เพื่อผลิตแพทย์เพื่อรักษาชาวต่างชาติ รองรับเป้าหมายทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการการแพทย์ของภูมิภาค (เมดิคอลฮัพ) หรือผลิตแพทย์ส่งออกต่างประเทศ แต่ที่ไม่ใช่เป็นหลักสูตรบังคับ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเลือกนำมาใช้หรือไม่ก็ได้ แต่เป็นหลักสูตรทางเลือกที่ทำขึ้นเพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโรคที่มีความซับซ้อน ที่คาดว่าในอีก 6 ปีข้างหน้าจะขาดแคลนอย่างหนัก จำต้องมีแพทย์ที่รู้ภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายต่อการศึกษาความรู้จากตำราต่างประเทศ และศึกษาต่อเพื่อนำความรู้กลับมาช่วยเหลือสุขภาพคนไทย โดยมั่นใจว่าหลักสูตรดังกล่าวจะไม่กระทบกับจำนวนแพทย์ชนบท เพราะมีกระบวนการเร่งผลิตแพทย์ชนบทอยู่แล้วในขณะนี้ ซึ่งคาดภายใน 3 ปี จะมีแพทย์ชนบทในระบบมากกว่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตามแพทยสภา จะนำข้อคิดเห็นและคัดค้านของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนหารือในที่ประชุมแพทย์สภาในวันที่ 11 ก.พ.อีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด