ตร.พร้อมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.วิษณุ ปราสาททองโอสถ ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 2 เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12-21 ก.พ. จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 60000 คน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเดินทางผ่านสนามบินทั้ง 5 แห่งคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ต เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นรายได้หลัก 1 ใน 3 ของงบประมาณปีนี้ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มถ้อยคำที่สุภาพรวมทั้งแสดงกริยาท่าทางที่เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโต้เถียงกับนักท่องเที่ยวรวมถึงกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางให้เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารตลอด 24 ชม.