ปภ.ระนอง จัดประชุมประชาคม อปพร.สัญจร เสริมสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนอง จัดประชุมประชาคม อปพร.สัญจร เสริมสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความเข้มแข็ง วันนี้ (5 ก.พ.53) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพร.สัญจรระดับจังหวัด ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และให้สมาชิก อปพร.ทุกศูนย์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงาน อปพร. ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร.กับหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่ให้มากขึ้น นายสุพจน์ สรรพกุล ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดระนอง กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดระนองมีประชาชนให้ความสนใจและสมัครเข้ารับการฝึกเป็นสมาชิก อปพร.แล้ว จำนวน 3,669 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนประชากรจังหวัด เพื่อช่วยเหลือดูแลตนเองและผู้อื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการปฏิบัติงานด้านสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีกำลัง อปพร.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 ของประชากรในพื้นที่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด