ก.แรงงาน เตรียมทำข้อตกลงกับสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศอิสราเอล ที่กำหนดให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตรียมทำข้อตกลงกับสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศอิสราเอล ที่กำหนดให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต้องสมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศอิสราเอล (Histadrut) ว่า ขณะนี้กระทรวงเตรียมทำข้อตกลงกับทางสมาพันธ์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลได้รับการดูแล เนื่องจากสมาพันธ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลอิสราเอล ให้ดูแลแรงงานที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล ในเรื่องสิทธิแรงงานด้านต่างๆ ทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สวัสดิการที่ควรได้รับ และสิทธิ์การรักษาพยาบาล หรือประกันสังคม นอกจากที่สมาพันธ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจสอบแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานว่าเสียค่าบริการจัดส่ง หรือค่าหัวเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะต้องเสียค่าบริการจัดส่ง (ค่าหัว) เกินอัตราที่กำหนดหรือไม่ คือต้องจ่ายไม่เกินเงินเดือนๆ แรกบวกเพิ่มได้อีกไม่เกิน 4 เดือน หากบริษัทที่จัดส่งแรงงานไทยไม่ปฏิบัติตาม กระทรวงแรงงานจะทำการตักเตือนและหากตักเตือนแล้ว ยังฝ่าฝืนจะทำการขึ้นบัญชีดำไม่ให้บริษัทที่ฝ่าฝืน สามารถจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า การเป็นสมาชิกสมาพันธ์ดังกล่าว เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย จึงกำหนดให้แรงงานไทยชุดใหม่ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในอิสราเอล ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ดังกล่าว ส่วนแรงงานไทยที่ทำงานอยู่เดิม ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้สมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง โดยแรงงานที่สมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่าบริการในอัตราร้อยละ 0.95 ของเงินเดือน ทั้งนี้ทราบว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของอิสราเอล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด