สสจ.ตราด ขอให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ขอให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบุ โอกาสที่จะเกิดอาการแพ้มีน้อย นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยง คือ หญิงมีครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน), โรคอ้วนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม หรือ BMI 35 ขึ้นไป, ผู้พิการดูแลตนเองไม่ได้ อายุ 6 เดือน ถึง 64 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจทุกประเภท หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่ได้รับเคมี ธาลัสซีเมียรุนแรง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เบาหวานมีโรคแทรกซ้อน) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 รอบที่สอง จึงขอให้ผู้ที่รับวัคซีนสังเกตอาการแพ้วัคซีนภายหลัง 30 นาที ถึง 2 วัน ซึ่งอาการแพ้จะพบน้อยมาก ใน 100 คนจะพบอาการแพ้เพียง 1 คน เช่น ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ บวมแดงห้อเลือด แต่จะสามารถหายได้เองภายใน 1-3 วัน หรือในรายที่มีอาการแพ้รุนแรง แสนคนจะพบอาการแพ้ 1 คน เช่น บวมตามร่างกาย มีไข้สูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หลอดเลือดอักเสบ ซึ่งภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า ขอให้ชาวตราด วางใจเรื่องอาการแพ้วัคซีนดังกล่าว เนื่องจากเกิดได้น้อยมาก แต่หากสงสัย ต้องการพบเจ้าหน้าที่ หรือแพทย์ ก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด