นายกฯยันรัฐไม่เดินสู่เส้นทางที่ขัดแย้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง พรรคประชาธิปัตย์ บทบาทพรรครัฐบาลในวิกฤติการเมืองในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า เข้าดูงานที่พรรค โดยตอบคำถามถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันว่า หน้าที่
ของรัฐบาลคือ การรักษาความสงบและรักษากฎหมาย โดยการผ่านพ้นเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้นั้น รัฐบาลจะยึดหลักว่าจะไม่เดินไปสู่เส้นทาง ที่มีผู้พยายามให้เกิดความขัดแย้ง โดยหลายหน่วยงานขณะนี้ มีความหนักเน้น โดยเฉพาะกองทัพ ทั้งนี้ สังคมยังต้องเข้มแข็งให้ความร่วมมือ และไม่เพิกเฉยต่อปัญหา พร้อมสร้างค่านิยมในทางที่ถูกต้อง ในการรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ภายใต้หลักของกฎหมายได้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังมั่นใจว่า กรณีที่ จีนอาจจะเกิดวิกฤติฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาการว่างงานของสหรัฐ จะไม่กระทบที่ประเทศไทย เพราะถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยรัฐบาล
ไทยจะรอดูตัวชี้วัดอีกครั้ง และเป็นไปได้สูงที่จะลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมระบุว่า ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอีก แต่มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยลดปัญหานี้ได้