JCCจี้รบ.ทำ โรดแมพแก้มาบตาพุดให้ชัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมูเนโนริ ยามาดะ ประธานคณะกรรมการวิจัยทางเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือ JCC กล่าว เรียกร้องให้รัฐบาลไทย เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามาบตาพุดใน 3 ข้อ คือ ต้องการให้ผู้บริหารระดับสูง และรัฐบาล
ออกมาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมกำหนดรายละเอียดและแผนแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งต้องการให้ภาคบริหารและนิติบัญญัติ มีส่วนร่วมกำหนดแผนแก้ไขปัญหามาบตาพุด โดยมองว่า ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนญี่ปุ่น มากกว่าปัญหาการเมืองและการปิดสนามบิน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนญี่ปุ่นไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินของไทย เพราะมีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ ไว้แล้ว แต่ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้ เพราะโครงการถูกศาลระงับการลงทุน ส่วนการจะฟ้องร้องรัฐบาลไทยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ทาง เจโทร และ JCC จะมีการจัดประชุมสัมมนา และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากญี่ปุ่น มาให้ข้อมูล เรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งจะเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว