ผู้ตรวจการเสนอตั้งคกก.สอบGT200เพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมสรรพวุธทหารบก ร่วมกัน แถลงผล การประชุมหลังเกิดข้อสงสัยในประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ว่า ได้มีมติให้เสนอเพิ่มบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มาจากฝ่ายรัฐบาล เข้าร่วมในคณะกรรมการที่จะทำการพิสูจน์ซากเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดดังกล่าว ที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน โดยจะเพิ่มนักวิชาการ ซึ่งเป็น อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดยะลา เป็นผู้เข้าร่วมในฐานะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จะให้สื่อมวลชนเข้าร่วม ในการพิสูจน์ซากในครั้งนี้ด้วย และระหว่างการดำเนินการก็จะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งย้ำว่า จะทำการพิสูจน์ให้ออกมาเร็วที่สุด เพื่อแก้ข้อกังขาต่างๆ ของทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายจะต้องเคารพผลที่ออกมาด้วยเช่นกัน