หาดใหญ่ต้อนรับขบวนรถไฟปฐมฤกษ์มาเลฯ-ไทย

หาดใหญ่ต้อนรับขบวนรถไฟปฐมฤกษ์มาเลฯ-ไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รถไฟขบวนพิเศษระหว่างประเทศเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางจากสถานีเคมัส รัฐเนกรีเซบิลัง ประเทศมาเลเซีย ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ เดินทางถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่แล้วเมื่อ เวลา 10.30 น.วันนี้
(5 ก.พ.) โดยมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น จากหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคธุรกิจใน จ.สงขลา เนื่องจากมีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากมาเลเซียเดินทางมากับขบวนรถไฟดังกล่าวด้วย เพื่อร่วมสังเกตการณ์ และเข้ามาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใน จ.สงขลา

นายประภาส อินทนประสาธน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การเปิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีเคมัส ถึงสถานีหาดใหญ่ จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่ ที่จะมีส่วนช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ รวมถึงด้านการลงทุน เนื่องจากสามารถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และนักลงทุนได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของมาเลเซียให้ความสนใจ เข้ามาดูลู่ทางเพื่อวางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองเคมัส กับ จ.สงขลาในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวใน จ.สงขลา