กทม. ตรวจเข้มย้ายสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะถึงนี้ กรุงเทพ ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สร้างด่านตรวจสัตว์ตามถนน ที่เป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก เข้ามาภายในกรุงเทพฯ ทั้งจากจ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ โดยตั้งจุดตรวจประจำ จำนวน 7 จุด ซึ่งหากเคลื่อนย้ายสัตว์ จะต้องมีใบอนุญาต นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ภายในราชอาณาจักร ถ้าหากไม่มีใบอนุญาต ในการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จะกักกันสัตว์ทั้งหมดไว้ และจะผลักดันออกนอกเขต เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับประชาชน ที่จะซื้อสัตว์ปีก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรจะเลือกซื้อสัตว์ปีก ที่มีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งในปีนี้ จะเป็น
สายรัดขาสัตว์ จะติดที่สัตว์ปีก เป็นรายตัวทุกตัว โดยสายรัดจะต้องระบุ หมายเลขกำกับไว้ ซึ่งเป็นไปตามเลี้ยงสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ส่วนตัวผู้จำหน่ายเอง ควรสวมผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และหมั่นล้างมือ อีกทั้ง การจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีก ต้องสูงกว่าพื้น ไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. และทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลังการขาย รวมถึงผู้ประกอบการตลาด ต้องจัดให้มีการล้างตลาด อย่างสม่ำเสมอด้วย