สธ.สั่งกรมวิทย์หมั่นวิจัยเพื่อสุขภาพปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข กล่าว หลังจากตรวจเยี่ยม และฟังสรุปการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า ได้มอบหมายนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ด้านส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค รวมทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน นอกจากนี้ นางพรรณสิริ ได้กล่าวถึง การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารไดออกซินในอาหารว่า กำลังเร่งรัดให้ดำเนินการ และคิดว่า
เครื่องมือต่างๆ ในขณะนี้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการณ์แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 10 ก.พ. นี้