สรุป ยอดเงินบริจาคช่วยเฮติ กว่า 62 ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รวมน้ำใจ ชาวไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ รับมอบเงินบริจาค เข้าศูนย์รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ จากองค์
การต่าง ๆ และเอกชนเพิ่มเติมในวันนี้ ซึ่งขณะนี้ มียอดเงินบริจาค กว่า 62 ล้านบาท แล้ว ทั้งนี้ นายวีระชัย กล่าวว่า รัฐบาลจะรวบรวม พร้อมบริจาคเงินในครั้งเดียว โดยขณะนี้ ประชาชนสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางธนาคาร
กรุงไทย ทุกสาขา จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพราะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีสวนร่วม ขณะเดียวกัน เรื่องสิ่งของที่บริจาค ที่มีปัญหาในการขนส่งไปเฮติ รัฐบาลควรประเมินค่าของบริจาคทั้งหมด แล้วส่งเป็นเงินไปช่วยเหลือเฮติ ส่วน
ของบริจาคจะให้เก็บไว้ช่วยเหลือคนในประเทศแทนนั้น ก็ต้องมีการหารือกับนายกฯ และคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งตนยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะสิ่งของบริจาคส่วนหนึ่ง ถือเป็นเจตนา และความตั้งใจของประชาชน ผู้ที่บริจาค