ภาครัฐเร่งสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่เหลือให้แล้วเสร็จ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาครัฐเร่งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่เหลือให้แล้วเสร็จ พร้อมเดินหน้าระบบ 3 จีและการจัดระเบียบเคเบิลทีวีและดาวเทียมโดยเร็ว นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมปาฐกถาในการจัดสัมมนาหัวข้อ "อนาคต สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และคมนาคม ใครจะอยู่ใครจะไป ภายใต้กฎหมายองค์กรจัดสรรคื่นความถี่ฉบับใหม่โดยความร่วมมือของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยโดยได้กล่าวถึงการดำเนินการ นโยบายด้านโทรคมนาคมเละสื่อใหม่ของรัฐบาล รวมถึงแนวทางในการรับมือผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ขาดอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เดินหน้าการจัดระบบ 3 จีโดยเร็ว เพราะคำนึงถึงความสำคัญและความต้องการในการเข้าถึงของประชาชน รวมถึงเดินหน้าการจัดระเบียบเคเบิลทีวีและดาวเทียมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด