ก.พลังงานลงนามพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ 1 ป่าต้นน้ำ 1 ต้นกำเนิดพลังงาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. กับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด มหาชน ว่า

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก สำหรับชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งจะนำร่อง 6 แห่งในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ถึงเดือนมกราคมปี 2556 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและเล็กมาก ระดับหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 324 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565