หวยออนไลน์ยังไม่คืบหวั่นเสนอนายกฯช้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริง โครงการหวยออนไลน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว โดยล่าสุด คณะทำงานฯ อยู่ระหว่าง
รอความชัดเจน จากบริษัท ล็อกซเลย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ว่าจะเสนอเงื่อนไขใด ให้กับคณะทำงานฯ รับทราบต่อไป หลังจากได้เชิญตัวแทนจากบริษัทดังกล่าว เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา โดย ล็อกซเล่ย์ ยืนยันว่า
สามารถนำเครื่องจำหน่ายสลากออนไลน์ ไปใช้ออกสลาก 6 ตัวได้

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างรอผลการสรุปข้อมูล การประมูลงานคัดเลือกบริษัทว่าจ้างโครงการหวยออนไลน์ ซึ่งได้มอบหมาย ให้สำนักงานคณะกรรมการสลากกินแบ่ง เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และจัดส่งให้กับคณะทำงานฯ เพื่อ
ทำการพิจารณา ซึ่งหากการจัดส่งข้อมูลล่าช้า จะทำให้การเสนอรายงานสรุปโครงการหวยออนไลน์ ให้กับนายกรัฐมนตรี ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ โดยจะเสนอให้นายกฯ พิจารณาในวันที่ 10 ก.พ.นี้ ซึ่งครบกำหนดกรอบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 30 วัน