แม่ค้าเมินคลองหลอดหันมาขายรอบสนามหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังจากที่กรุงเทพฯ เตรียมจัดภูมิทัศน์ ที่สนามหลวงใหม่ โดยการเคลื่อนย้ายนกพิราบ เป็นอันดับแรกนั้น บรรยากาศทั่วไป ที่สนามหลวงขณะนี้ พ่อค้าแม่ค้ายังคงตั้งแผงจับจองพื้นที่ขายสินค้า ทั้งอาหารเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามปกติ ทั้งในส่วนของทางเท้าบริเวณรอบนอก และบริเวณสวนด้านใน ที่ใกล้ชิดกับสนามหลวง ขณะที่บริเวณคลองหลอด ซึ่งกรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ ให้ผู้ค้าสนามหลวง เคลื่อนย้ายไปนั้น ยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าเดิม ค้าขายตามปกติเช่นกัน แต่ไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม ที่บริเวณกรงดักจับนก มีเทศกิจกรุงเทพฯ นั่งประจำการตลอดเวลา เพื่อป้องกัน ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบุกรุก การปรับภูมิทัศน์สนามหลวงในครั้งนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด