แพทยสภาจ่อสอบ6อจ.มศว.ค้านหลักสูตรแพทย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่แพทยสภาได้มีมติอนุมัติหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติ ของคณะแพทย์ศาสตร์ มศว. โดยให้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยจะมีการรับรองมติ ในการประชุมวันที่ 12 ก.พ.นี้ ท่ามกลางเสียงคัดค้าน
ว่า จะส่งผลต่อการผลิตแพทย์ ที่จะไปรักษาคนไทยในชนบท โดยเฉพาะการคัดค้านจากกลุ่มคณาจารย์ 6 คน จากคณะแพทย์ศาสตร์มศว.เอง

รายงานข่าว จากแพทยสภา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ผู้บริหารของแพทยสภา ได้ส่งอีเมล์ ถึงกรรมการแพทยสภา ที่มาจากการเลือกตั้ง และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว. ซึ่งเป็น
กรรมการโดยตำแหน่ง "เพื่อขอแนวทางปฏิบัติ" ต่อกลุ่มคณาจารย์ 6 คน จากคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.ที่นำเสนอบทความ บทบาทแพทยสภา กับการผลิตบัณฑิตแพทย์ เพื่อคนไทย เพราะถือว่า "กล่าวหาแพทยสภา ที่ไม่ถูกต้องนัก" จากนั้น คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. ยังได้มีการเผยแพร่อีเมล์ดังกล่าว ไปยังอาจารย์ทุกคน ของคณะแพทย์มศว. พร้อมกับข่าวที่กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ สนับสนุนหลักสูตรดังกล่าว

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการมูลนิธิ และที่ปรึกษาศูนย์ทนายอาสาของมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ และศูนย์ทนายอาสาฯ กำลังเกาะติดเรื่องนี้ อย่างเต็มที่ เพราะถือว่า เป็นการแสดงความเห็น ที่เกี่ยวพันกับผู้บริโภคโดยตรง หากแพทยสภา จะเอาผิด หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคณาจารย์ ทั้ง 6 ท่าน ที่ออกมาคัดค้านหลักสูตรฯ ดังกล่าว ทางศูนย์ฯพร้อมให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายอย่างเต็มที่