นาซ่าป้องโอบามาหลังยกเลิกสำรวจดวงจันทร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาร์ลส์ โบลเดน หัวหน้าสำนักงานบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ นาซ่า กล่าวแถลงว่าข้อเสนอให้ยกเลิกโครงการสำรวจดวงจันทร์ของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกา จะล้มเลิกความทะเยทะยานด้านอวกาศ

ถอยแถลงดังกล่าวมีขึ้น หลังประธานาธิบดีโอบามา เสนอให้ยกเลิกการสำรวจดวงจันทร์ ระหว่างการแถลงงบประมาณประจำปี 2553 โดยให้เหตุผลว่าเป็นภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป พร้อมทั้งเสนอให้มีการพัฒนาจรวจเพื่อการพาณิชย์ และพัฒนายานพาหนะอื่น เพื่อพานักบินไปยังสถานีอวกาศแห่งชาติแทน ทำให้ถูกหลายฝ่ายวิพากวิจารณ์อย่างหนัก.