ฟอร์ดยังไม่ตัดสินใจลงทุนเพิ่มในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา64 โครงการที่ถูกศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ระงับการดำเนินการ เป็นการชั่วคราว จากทั้งสิ้น 76 โครงการ มูลค่ากว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปลายเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ฟอร์ด ซึ่งใช้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ ทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา
ซึ่งแถลงการณ์ของฟอร์ด ระบุว่า การประเมินแผนการลงทุนยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจ และทางฟอร์ดจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของฟอร์ดเอง โดยเฉพาะในประเด็นของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมหรือเกินกว่า ข้อกำหนดการทำธุรกิจสากล