จ.ตรัง จัดพิธีแห่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตรัง จัดพิธีแห่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา วันนี้ (3 ก.พ.53) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีแห่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยประจำปี 2553 โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม 8 มีนาคม 2553 ณ วัดต่างๆ กว่า 300 วัดทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชของชายไทยให้ได้มีโอกาสหันกลับมาศึกษาพระธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันงดงามของชนชาติไทย ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน ได้สร้างมหากุศลในระดับชาติร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยกระแสธรรมทั่วผืนแผ่นดินไทย นำพาให้ประเทศไทยผ่านพ้นภัยวิกฤติต่าง ๆ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ พระธรรมทายาททุกรูปจะได้มีโอกาสเดินธุดงค์ไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาวัดร้าง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง 5,937 วัดทั่วประเทศให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด