พม. เตรียมบ้านพัก พร้อมจัดฝึกอบรมอาชีพฟรี รองรับคนไร้บ้านจากการจัดระเบียบท้องสนามหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมบ้านพัก พร้อมจัดฝึกอบรมอาชีพฟรี รองรับคนไร้บ้านจากการจัดระเบียบท้องสนามหลวง หากได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานคร นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงการจัดสถานที่รองรับคนไร้บ้านจากการจัดระเบียนบริเวณท้องสนามหลวง ว่า ขณะนี้ได้เตรียมสถานที่รองรับสำหรับคนไร้บ้านบริเวณท้องสนามหลวงแล้ว หากทางกรุงเทพมหานครมีสถานที่รองรับไม่เพียงพอ ให้ประสานมายังกระทรวงฯ ซึ่งพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มที่ โดยได้เตรียมบ้านมิตรไมตรี จังหวัดนนทบุรี ที่สามารถรองรับได้กว่าร้อยชีวิต พักอาศัยได้นานกว่า 1 เดือน และบ้านพักคนเดินทาง เขตห้วยขวาง ที่สามารถอาศัยได้ครั้งละ 15 วัน นอกจากนี้หากบุคคลใดที่ยังไม่มีอาชีพรองรับทางพม. จะมีการฝึกอาชีพให้ฟรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่สอบถามคนไร้บ้านบริเวณท้องสนามหลวงพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เพียงแต่ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง ซึ่งทางกระทรวงฯ พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากได้รับการติดต่อ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด