ราชมงคลอีสานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคเทิดไท้องค์ราชัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน วันนี้(3 ก.พ.53) นายธนภัทร(ธะ-นะ-พัด) โสวภาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปี 11 ทั้งนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การประกวดวาดภาพ พ่อหลวงของแผ่นดิน การประกวดกันตรึม การประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่ การแสดงวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง และการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค พร้อมกับชมรถมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งสวยงาม ของชมรมช๊อปเปอร์สุรินทร์ นายธนภัทร โสวภาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการแต่งกายและเพลงจากต่างชาติ เป็นที่นิยมของเยาวชนไทยมาก จึงเกรงว่า ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น เพลงลูกทุ่ง หรือการแต่งกายแบบไทย จะเลือนหายไป จึงมีแนวคิดการอนุรักษ์ของดีเหล่านี้ ด้วยการจัดงานงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน ขึ้น ให้ประชาชนและเยาวชนมองเห็น และเกิดความตระหนัก ที่จะช่วยกันรักษาให้คงอยู่กับสังคมตลอดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด