ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านคันนา อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีมติเห็นชอบโครงการเลี้ยงหอยนางรม หลังการทำประชาคมโค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านคันนา อำเภอเมือง จังหวัดตราด เห็นชอบโครงการเลี้ยงหอยนางรม หลังการทำประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด กล่าวว่าการจัดทำประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านคันนา ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่าในที่ประชุมได้มีการเสนอโครงการที่จะดำเนินการ เช่น การปลูกผัก, การเลี้ยงปลานิล, และการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งมติที่ประชุมส่วนใหญ่ ต้องการนำเงินจำนวน 200,000 บาท จากโครงการชุมชนพอเพียง ไปดำเนินการเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุด ซึ่งประชาชน หมู่ 5 บ้านคันนา อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียงขนาดที่ 2 คือ 200,000 บาท โดยประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เลี้ยงหอย เลี้ยงปูนิ่ม และทำสวน ทำไร่ การได้รับงบจากชุมชนพอเพียงในครั้งนี้เป็นการขยายผล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด