หนังสือเสียงคุณค่ามากล้น

เปิดโลกผู้ไม่รู้หนังสือและมองไม่เห็น

ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนการผลิต จากการรวบรวมเสียงบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ มาอ่านทำนองเสนาะและเล่านิทาน ก่อนเข้าสู่โหมดบันทึกจัดทำเป็นหนังสือเสียง 82 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อมอบหนังสือเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 820 แห่ง จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ล่าสุด ร้านบีทูเอส ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, มูลนิธิคนตาบอดไทย และ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดพิธีมอบหนังสือเสียงอย่างเป็นทางการ ก่อนส่งมอบต่อไปยังองค์กรการกุศล, หน่วยงานการศึกษาของรัฐ จำนวน 820 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ร้านบีทูเอส ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในส่วนของหนังสือเสียงแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ดอกสร้อยสุภาษิต หนังสือสำหรับ เด็กหัดอ่าน เรียนคำศัพท์ เช่น แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน, ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน, นกขมิ้นเหลืองอ่อน,จิงโจ้โล้สำเภา, ซักส้าวมะนาวโตงเตง, นกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยงมดแดง เป็นต้น โดยมีบุคคล ชื่อดังร่วมทำบุญด้วยเสียง อาทิ นายวีระ โรจน์พจน รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต,ษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นางริสรวล อร่ามเจริญ, น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ, น.ส.ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ เป็นต้น ส่วนหนังสือเสียงแบบที่ 2 ชื่อ กิจกรรมสร้าง หนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดย เยาวชนไทยระดับม.ต้นและม.ปลายตั้งใจทำความดีเพื่อสังคมอ่านนิทานจำนวน 43 เรื่องผลิตเป็นหนังสือเสียง

ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาเรื่อง ใส่เสียง ใส่ความห่วงใย ในหนัง สือเสียง จาก บุคคลในแวดวงการศึกษา น.ส.วาสนา กลีบเมฆ หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเสียง มูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวว่า นอกจากคนตาบอดแล้วหนังสือเสียงยังมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้อ่านหนังสือไม่ออก รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและบ้านเป็นเวลานาน ผู้ป่วยหลายคนทุกข์ใจกับอาการเจ็บป่วย เมื่ออ่านหนังสือเสียงช่วยให้จิตใจสงบ มีความสุขมากขึ้น ส่วนคนอ่านบันทึกเสียงยังได้ฝึกการอ่านออกเสียง ช่วยให้การลำดับเรื่องราวดีขึ้น

การทำหนังสือเสียงไม่ยาก เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถช่วยได้มาก บันทึกเป็นไฟล์ เสียง หรือเทปคาสเซ็ต แล้วนำไปมอบที่มูลนิธิคนตาบอดไทยได้ทันที ซึ่งมูลนิธิฯ จะตรวจสอัดเจนในการอ่านออกเสียงเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้มาใช้บริการหนังสือเสียงไม่ต่ำกว่า 50,000 คนต่อเดือน ประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คือ กำลังภายใน ตามด้วยหนังสือฮาวทู หนังสือคู่มือต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อ่านยากไม่ค่อยมีคนสนใจมาอ่านให้ฟัง หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเสียงฯ กล่าว

ด้าน นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หนังสือเสียงยังเป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็กสายตาปกติ ที่อ่านหนังสือไม่ออก ช่วยสร้างอรรถรสและจินตนาการ ทั้งนี้ได้นำร่องในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี โดยจัดโครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านใช้เสียงนำไปสู่เรื่องราว อาทิ การอ่านเสียงตามสาย, จัดทำห้องสมุดเสียงหรือรุ่นพี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด