เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เริ่ม 14-15 ก.พ. นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

งานไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีน นายจุ๊ เหว่ย หมิน กงสุลใหญ่สาธารณัฐประชาชนจีนประจำนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้ง ที่ 8 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณถนนข่วงเมรุ และถนนวิชยานนท์ ย่านที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ขบวนมังกร ขบวนเชิดสิงโต การแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีน และการออกร้านของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ โดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการแสดงจากวัดเส้าหลินมาแสดงให้ประชาชนได้รับชม ซึ่งคาดว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่นายจุ๊ เหว่ย หมิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน อีกทั้งแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ โดยปีนี้นับเป็นการสนับสนุนครบ 35 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด