กทม. เตรียมพร้อมรับตรุษจีน ผู้บริหารลงพื้นที่ฟาร์ม สุ่มตรวจเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ เขตมีนบุรี เพื่อตรวจ ประเมิน สภาพฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักอนามัย เพื่อเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลตรุษจีน แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการลงพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อตรวจประเมินสภาพความสะอาด และให้คำแนะนำแก่เจ้าของฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ ว่า ช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีน จึงจำเป็นต้องกระตุ้น และส่งสัญญาณเตือนผ่านสื่อมวลชนให้ทุกฝ่ายมีความตื่นตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งถึงแม้ช่วงนี้สถานการณ์จะไม่น่าเป็นห่วง แต่โรคไข้หวัดนกเป็นโรคอันตราย หากเป็นแล้วมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึงร้อยละ 60 ทางกรมปศุสัตว์จึงต้องมีการสุ่มตรวจทางทวาร ( SWAB) เป็นระยะ โดยไก่จะต้องไม่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก และโรคฝีดาษ จากนั้นจะมีการให้ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ในปี 2553 จะติดสัญลักษณ์ที่สายรัดขา ซึ่งมีเลขกำกับเป็นรายตัว รวมถึงจะมีการให้คำแนะนำแก่ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกอย่างถูกต้อง อาทิ แผงจำหน่ายต้องตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ผู้ค้าต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อสุขอนามัย เป็นต้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการลงพื้นที่ตรวจโรงเชือดสัตว์ในช่วงค่ำ เพื่อดูกระบวนการพร้อมให้คำแนะนำต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักอย่างถูกต้องด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด