สพฐ. เตรียมเร่งเดินหน้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานปกครองส่วนท้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาฯ กพฐ.)เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบในแนวคิด โดยมอบให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)ไปจัดทำรายละเอียด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักให้หน่วยงานปกครองในท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านอาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ รถสวัสดิการรับส่งนักเรียน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ จะจัดประชุมทางไกลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 182 เขตทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ โดยจะให้แต่และเขตพื้นที่ คัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับการพัฒนาเขตพื้นที่ละ 1 แห่ง และจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าต้องการสิ่งใดบ้าง รวมถึงวิเคราะห์โรงเรียนที่จะนำมาพัฒนาว่า มีส่วนใดอยู่แล้วหรือต้องการสิ่งใดบ้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ สนผ.จัดทำแผนและประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2554 หรืองบประมาณในโครงการ SP 3 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้รูปแบบของโรงเรียนดีประจำตำบล จะนำรูปแบบของโรงเรียนกาญจนภิเษกมาเป็นต้นแบบ แต่จะจำลองให้มีขนาดเล็กลงมาได้แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือโรงเรียนที่รองรับนักเรียนได้ 700 คน 500 คน และ 300 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด