เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติชี้จำนวนผู้พิการที่ขอรับเบี้ยความพิการเป็

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มีผู้พิการที่ขอรับเบี้ยความพิการเป็นไปตามเป้าหมาย และจะเริ่มจ่ายเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 จนตลอดชีวิต นางกิ่งแก้ว อินหว่าง เลขาธิการสำนักงารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนผู้รับเบื้ยความพิการว่า ภายหลังการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวขอรับสิทธิเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท กว่า 8 แสนคน แต่ต้องรอจำนวนยืนยันจาก กทม.และกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนจำนวนผู้พิการที่ขอจดทะเบียนรายใหม่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 223,211 ราย ทำให้มียอดผู้พิการที่จดทะเบียนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ และจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 โดยผู้พิการจะได้รับตลอดชีวิต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด