ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ระบุสมาร์ทโฟนมาแรง

ปีนี้คาดว่าตลาดรวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ ยอดขายรวม 10 ล้านเครื่อง กว่า 58,500 ล้านบาท สมาร์ทโฟนมาแรง จากราคาที่ถูกลง ผู้ผลิตแห่เปิดตัวสินค้าใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์แนวโน้มตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2553 ว่า ตลาดรวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ปีนี้จะมีจำนวนประมาณ 9.5-10 ล้านเครื่อง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5-17.5 จากในปี 2552 ที่ตลาดรวมหดตัวร้อยละ 10.5 และหากคิดเป็นมูลค่ายอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 53,000-58,500 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5-22.5 จากในปี 2552 ที่หดตัวร้อยละ 17.1 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน จะมีสัดส่วนมูลค่าในตลาดมากที่สุดประมาณร้อยละ 33.2 มีปัจจัยจากราคาเื่อนที่มีแนวโน้มถูกลง และผู้ผลิตมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ หลายรุ่น ตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงระดับบน

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปคาดว่าจะมีสัดส่วนมูลค่าตลาดลดลงจากปีก่อน แต่ยังคงมีจำนวนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งในตลาด เนื่องจากราคาเครื่องไม่แพง และสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่พีดีเอ คาดว่าจะมียอดขายใกล้เคียงหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากมีคู่แข่งอย่าง สมาร์ทโฟนบางรุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตเพิ่มขึ้น คือ เศรษฐกิจของไทยเริ่มฟื้นตัว โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5-3.5 ในปีนี้ ส่ลให้ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยมีแรงซื้อจากผู้ใช้บริการ 2 กลุ่ม คือ ตลาดเลขหมายใหม่ จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 72 ล้านหมายเลข และตลาดเครื่องทดแทน ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาด อาทิ หน้าจอสัมผัส สีสันตัวเครื่อง ระบบปฏิบัติการใหม่ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ทั้งในด้านบันเทิงและด้านสนับสนุนความคล่องตัว ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด