พม.สั่งอำเภอจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

พม.เตรียมพัฒนารูปแบบการจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เล็งขยายช่องทางให้อำเภอดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด