สหรัฐ-อียู-ญี่ปุ่นแสบ

ชี้ตั้งป้อมกีดกันการค้า

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ได้นำแนวทางดูแลสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (คอปอร์เรท โซเชียล เรสพอนซิบิลิตี หรือ ซีเอสอาร์) เข้ามาเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจได้ตระหนักและมีการสร้างจิตสำนึกแก่สังคมร่วมกัน

ปัจจุบันตลาดโลกให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และแม้ว่ากิจกรรมที่ภาคธุรกิจต้องทำภายใต้แนวคิดซีเอสอาร์ จะเป็นเพียงกิจกรรมโดยสมัครใจ ไม่ได้บังคับ แต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้ เพราะตราบใดที่ผู้ประกอบการไทยต้องการรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกเอาไว้ ก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

นายวิจักร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวคิด ซีเอสอาร์ ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกของไทย กรมฯ จึงจัดทำแผนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ให้สามารถปรับตัวรับมือได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด