อุตสาหกรรมไวน์องุ่นของออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ในออสเตรเลียจำเป็นต้องปล่อยให้ผลองุ่นเหี่ยวแห้งคาต้นและยุติการผลิตไวน์ชั่วคราว เนื่องจากสินค้าชนิดนี้กำลังล้นตลาด สหพันธ์ผู้ผลิตไวน์ของออสเตรเลียเผยว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องลดการผลิตไวน์ลงร้อยละ 20 เนื่องจากสินค้าล้นตลาดประกอบกับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมเหล้าองุ่นของประเทศได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบหลายสิบปี โดยขณะนี้มีไวน์องุ่นล้นตลาดถึง 100 ล้านหีบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกหลายปีและต้องลดการปลูกองุ่นลงอย่างจริงจังด้วย ทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกไวน์องุ่นรายใหญ่ของโลก คิดเป็นมูลค่าถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยมีสหรัฐและอังกฤษเป็นตลาดรับซื้อรายใหญ่.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด