เวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง ของหมู่บ้าน 2 แห่งใน จ.ชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการจัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง ของหมู่บ้าน 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ม.ค.53) ที่หมู่ 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดเวทีประชาคม ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขนนาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งในหมู่บ้านดังกล่าวมี 80 ครัวเรือน ประชากร 450 คน มีประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมเวทีประชาคมครั้งนี้ จำนวน 75 คน ในจำนวนดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 15 ปีเข้าร่วมประชาคมน้อยมาก โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำโครงการต่อยอดจากโครงการ SML ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อปี 2551 มาดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มในชุมชน จำนวน 300,000 บาท เพื่อต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำที่สะอาดไว้สำหรับบริโภคในราคาถูก สามารถลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันที่หมู่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายทศพร ลี้สกุล กำนันตำบลหมอนนาง ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียงของชุมชนบ้านทุ่งเหียง ที่ศาลาพุทธสมาคมสว่างประชานุสรณ์ ซึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเหียงนี้ มีจำนวน 718 ครัวเรือน จำนวนประชากร 2,658 คน มีประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมเวทีประชาคมครั้งนี้ จำนวน 403 คน โดยมีเยาวชนอายุ 15 ปี สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้กว่า 70 คน โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการขุดลอกสระน้ำประปาวัดทุ่งเหียง เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณดำเนินการจำนวน 350,000 บาท เนื่องจากขณะนี้น้ำดิบไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทำการขุดลอกสระให้ลึก เพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบไว้ได้อย่างเพียงพอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด