จ.กาฬสินธุ์ จัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง 964 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 1,625 หมู่บ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง 964 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 1,625 หมู่บ้าน ขณะที่ 2 หมู่บ้านที่เป็นจุดประชาสัมพันธ์โครงการชาวบ้านเลือกโครงการโรงปุ๋ยชุมชนและตลาดสดชุมชน วันนี้ (31 ม.ค.53) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการทำเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียงใน 18 อำเภอ จำนวน 964 หมู่บ้าน จากจำนวนทั้งหมด 1,625 หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 2 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอกมลาไสย โดยจุดแรกที่ศาลาวัดบ้านสว่างโพธิ์ศรีอรุณ บ้านโหมนคำ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยมีประชาชนมาร่วมการทำประชาคมจำนวนกว่า 100 คน จาก 160 ครัวเรือน มีผู้เสนอโครงการรวม 5 โครงการ คือ โครงการเลี้ยงวัว, โครงการโรงสีข้าวชุมชน, โครงการจัดซื้อรถไถนาชุมชน, โครงการร้านค้าชุมชน และโครงการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ส่วนจุดที่ 2 ที่ศาลาวัดบ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีชาวบ้าน หมู่ 5 จำนวนประมาณ 120 คน ร่วมเวทีประชาคม โดยมีการเสนอโครงการจำนวน 3 โครงการ คือโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดชุมชน, โครงการจัดซื้อปัจจัยการผลิตชุมชน และโครงการเทคอนกรีตลานกีฬาชุมชน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดชุมชน นายธนูศิลป์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวว่า การทำประชาคมของชาวบ้านทางอำเภอกมลาไสย ไม่ได้เข้ามาชี้นำแต่อย่างเป็นการเสนอตามความต้องการของคนในชุมชนเองทุกขั้นตอน เชื่อว่าการจัดทำโครงการดังกล่าวจะเป็นการปูพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด