รมว.สธ.เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ในวันพรุ่งนี้ โดยมีวาระสำคัญ 2 เรื่องใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ในวันพรุ่งนี้ เพื่อติดตามปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รอบ 2 และงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ก.พ.53) จะประชุมผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมต่างๆ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระสำคัญ 2 เรื่องใหญ่ คือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รอบ 2 รวมทั้งความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้ 5 กลุ่มเสี่ยง จำนวนประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ส่วนเรื่องที่ 2 คือการสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลในเขตทุรกันดารและพื้นที่เฉพาะหลังได้รับรายงานว่า ในปี 2551 สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวทั่วประเทศ รับภาระค่ารักษาทั้งคนต่างด้าว บุคคลที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าใช้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เกือบ 9 แสนครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 645 ล้านบาท ประกอบด้วยใช้บริการที่สถานีอนามัยกว่า 8 หมื่นครั้ง เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท ใช้บริการที่โรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกกว่า 7 แสนครั้ง เป็นเงินกว่า 269 ล้านบาท และประเภทผู้ป่วยในกว่า 6 หมื่นครั้ง เป็นเงินกว่า 372 ล้านบาท จึงต้องเร่งจัดสรรงบประมาณมาชดเชยส่วนนี้ให้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการบริการประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด