จ.ศรีสะเกษ จัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียงในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีประชาคมโครงการชุมชนพอเพียงในวันนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการในการขอรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียง นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผุ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือสำนักงานชุมชนพอเพียง กำหนดให้มีการประชุมประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง ของหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกันทุกหมู่บ้านและชุมชนในวันนี้ (31 ม.ค.53) เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการในการขอรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดคัดเลือกจุดประชาสัมพันธ์โครงการในการจัดทำเวทีประชาคม รวม 2 จุด ได้แก่ บ้านกระต่ายดอน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ และบ้านกลาง ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการโครงการชุมชนพอเพียงนั้น จะมีการจัดทำเวทีประชาคมโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการและขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ 18,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ จากนั้นจะเสนอโครงการผ่านอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อรวบรวมจัดส่งให้จังหวัดเพื่อสรุปผลการพิจารณาจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการโอนเงินเข้าสู่บัญชีหมู่บ้านและชุมชน โดยผ่านธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละพื้นที่เพื่อหมู่บ้านและชุมชนจะได้ดำเนินการตามโครงการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด