แม่บ้านทหารผ่านศึก ประมูลภาพเขียนดอกป๊อบปี โดยฝีมือพังปีเตอร์ หาเงินช่วยทหารผ่านศึก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พังปีเตอร์ วัย 7 ปี วาดรูปดอกป๊อบปี้ ประมูลขาย หาเงินช่วยทหารผ่านศึกร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก ที่ออกเดินขายดอกป๊อบปี้ให้กับนักท่องเที่ยวในวังช้าง อยุธยา แลเพนียด วันนี้(30 ม.ค. 53) สมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ออกขายดอกป๊อบปี้ ให้กับนักท่องเที่ยวภายในวังช้างอยุธยา แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาเงินเป็นกองทุนช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึก และหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ช้างพังปีเอตร์ วัย 7 ปี ของวังช้างอยุธยา แลเพนียด ได้วาดรูปดอกป๊อบปี้ ลงบนกระดาษต่อหน้านักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นทางวังช้างฯ ได้จัดประมูลภาพวาดจาดฝีมือช้าง ปรากฏว่ามีผู้สนใจประมูลในราคา 3,000 บาท คือ นางสาวถนอมขวัญ ณ ป้อมเพชร และได้มีการส่งมอบภาพดังกล่าวให้กับเจ้าตัว และเงินที่ได้จากการประมูลภาพวาดในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนร่วมกับกองทุนช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึก โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร นายกสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก เปิดเผยว่า สมาคมได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่สำคัญ อาทิ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากใกล้วันทหารผ่านศึกในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาทหารผ่านศึก มักไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าที่ควร ด้านคุณหญิงทรงสมร คชเสนีย์ เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก กล่าวว่า ครอบครัวของทหารผ่านสึกหลายครอบครัว กำลังรอการช่วยเหลือจากสังคม โดยเฉพาะที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีนิคมทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นที่ฝึกอาชีพในด้านต่างๆ ให้กับทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้ว และได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้ได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และหาเลี้ยงตนเองเบื้องต้น และการออกรณรงค์ขายดอกป๊อบปี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึกพยายามช่วยเหลือให้มีเงินกองทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด