มหิดล พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษและร่วมเสวนากับนักเขียน ในงาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 ดังนี้ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.30 น.)พบกับดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ในหัวข้อ "2012 โลกจะสิ้นจริงหรือ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-15.30 น. สัมมนาร่วมไทย-ญี่ปุ่น Joint Seminar (NAIST - MU - NU) on Bioscience & Biotechnology และเวลา 12.30 น.พบกับ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในหัวข้อ "Spark up your life : จุดประกายชีวิตด้วยหลักธรรม วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.15 -12.00 น. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จรรยาบรรณในการเสนองานวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ และการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และ เวลา 12.30 น.พบกับ คุณกฤษณา อโศกสิน และคุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ในหัวข้อ "วรรคเพชร ในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-10.00 น. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมพร้อมและทิศทางของประเทศไทยด้านการศึกษา สู่การเปิดกว้างของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน ภายใต้ข้อตกลงอาฟต้า โดย ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เวลา 12.30น. พบกับ คุณไพลิน รุ้งรัตน์ และคุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ กับกิจกรรม Book Talk สนทนาประสาคนรักหนังสือ ณ บริเวณอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 5091, 0 2201 5032 หรือ ที่ www.sc.mahidol.ac.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด