กต.จัดทีมสำรวจชุดแรกของไทยไปเฮติ เพื่อประเมินความช่วยเหลือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศ จัดคณะสำรวจชุดแรก ของไทยเดินทางไปยัง สาธารณรัฐเฮติ เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เฮติ กระทรวงการต่างประเทศ จัดคณะสำรวจล่วงหน้าชุดแรก ของไทยเดินทางไปยัง สาธารณรัฐเฮติ เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรณีพิบัติ ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่สาธารณรัฐเฮติ โดยคณะสำรวจได้เดินทางออกจากประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 19.30 น.ของวันนี้ (29 ม.ค.)ทั้งนี้ในคณะเดินทางประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 2 คน ที่มีความชำนาญการใช้ภาษาฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งเป็นภาษาทางการของสาธารณรัฐเฮติ ทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข 3 คน ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม 2 นาย ผู้แทนกลุ่มงานทหารช่างของกองทัพบก 1 นาย โดยจะเดินทางไปสมทบกับนายสาโรจน์ ธนสันติ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเม็กซิโกซิตี้และจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐเฮติ โดยคาดว่าจะถึงในวันที่ 31 มกราคมนี้ สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เพื่อประเมินความช่วยเหลือการแพทย์ที่สาธารณรัฐเฮติต้องการ ที่จะนำกลับมาวางแผนเตรียมการสำหรับคณะแพทย์ของไทยที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประเมินความต้องการของสาธารณรัฐเฮติเกี่ยวกับการบูรณะฟื้นฟูประเทศ นอกจากนี้คณะล่วงหน้าฯยังเป็นผู้แทนในการรอรับข้าวที่ประเทศไทยส่งไปให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐเฮติ จำนวน 100 ตัน จากทั้งหมด 2 หมื่นตัน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานส่งมอบข้าวให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐเฮติ โดยขนส่งทางเครื่องบิน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่จัดซื้อด้วยเงิน 1 แสนดอลล่าร์สหรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือก่อนหน้านี้ ทั้งนี้คณะล่วงหน้าฯจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจในเฮติ เป็นเวลา 5 วัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด