รายงานพิเศษ : นโยบายเสริมสร้างสวัสดิการ จ่ายเบี้ยความพิการแก่คนพิการทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม แก่คนพิการ โดยจะจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 นี้ โดยผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ถึง 30 มกราคมนี้เท่านั้น ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ โดยจะจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป ซึ่งนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานการตามแนวนโยบายสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับ พบว่า คนพิการมายื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 123,733 คน (ยอดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553) ดังนั้นหากรวมจำนวนผู้พิการที่บัตรประจำตัวทั่วประเทศ กว่า 982,460 คน จึงนับว่าเกินกว่าเป้าหมายที่กระทรวงฯ ได้ตั้งไว้ ส่วนการขอใช้สิทธิรับเบี้ยความพิการนั้น นายอิสระ กล่าวย้ำว่า ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 นี้เท่านั้น โดยสามารถนำบัตรประจำตัวคนพิการ ทะเบียนบ้าน ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้ที่สำนักงานเขต หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งแจ้งความจำนงขอรับเบี้ยความพิการเงินสดด้วยตนเอง หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการก็ได้ และจะเริ่มจะจ่ายเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยที่คนพิการไทยทุกคนจะได้รับเบี้ยความพิการอย่างทั่วถึง และการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อการเป็นรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านรองศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เลขาธิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ถือเป็นการลดภาระและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และจากการณรงค์ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้การตอบรับจากผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าคนพิการในพื้นที่ห่างไกลยังไม่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ประกอบกับสถานที่และขั้นตอนแจ้งความจำนงซับซ้อน จึงทำให้คนพิการที่เหลือยังไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนและขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้ครบทุกคน สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 นี้เท่านั้น และหากไม่สามารถขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ทันตามกำหนด คงต้องรอการเปิดขึ้นทะเบียนรอบใหม่ประจำปี 2554 ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิอันเป็นประโยชน์ที่ควรจะได้รับไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด