สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิ วพย. จัดโครงการสำรวจตู้ยาโรงเรียนและการอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) จัดโครงการสำรวจตู้ยาโรงเรียนและการอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของนักเรียน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.)ได้จัดโครงการสำรวจตู้ยาโรงเรียนและการอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และคำแนะนำครูประจำห้องพยาบาลของโรงเรียนในเรื่องบริหารตู้ยา วิธีการใช้ยา การเก็บรักษายา และการสังเกตคุณภาพยา เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นกาสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการร่วมกับโรงเรียนสำรวจตู้ยาในโรงเรียน สร้างและมอบตู้ยาพร้อมจัดเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน กรจัดอบรมให้ความรู้การบริหารตู้ยา รวมถึงการให้ความรู้เรื่องยาแก่ครูประจำห้องพยาบาลและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 14 โรงเรียน โดยจะมีการอบรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องครั้งที่ 1 โครงการตู้ยาโรงเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 16.00 น. โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด