รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับข้อร้องเรียนจากเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองถึงการส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับข้อร้องเรียนจากเครือข่ายชุมชน เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ถึงการสวมสิทธิ์ในที่ดินประชาชน พร้อมเร่งสร้างนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมเครือข่ายชุมชน เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง กล่าวว่า ได้รับข้อร้องเรียนปัญหา การไล่ที่ของนายทุนและการสวมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของประชาชน โดยพบหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง กรณีปัญหาการออกเอกสารที่ดินทำกินในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ของชาวบ้านในจังหวัดพังงา จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหาข้อสรุป โดยความคืบหน้าในเรื่องนี้จะมีการประชุมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในสัปดาห์หน้า จะร่วมกันหารือเพื่อสร้างนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศ โดยมีแนวทางใช้ประโยชน์จากที่ดินเวรคืนของรัฐ และการสำรวจที่ดินในท้องถิ่นเพื่อจัดสรรให้กับประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด