บลจ.วรรณ จ่อออก 10กองใหม่ปีนี้

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ บลจ.เตรียมออกกองทุนใหม่อย่างน้อย 10 กองทุน ซึ่งประกอบด้วยกองทุนตราสารหนี้และกองทุนตราสารทุน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ(ฮ่องกง) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในการออกกองทุนอีก 2 กองทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะดึงโปรดักซ์จากฮ่องกงมาขายในประเทศไทย ประกอบไปด้วยผลิตเดิมที่ประเทศไทยมีการซื้อขายอยู่แล้วและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการซื้อขาย 1 กอง สำหรับขนาดของกองทุนจะมีการพิจารณาความเหมาะสมหลังจากที่ได้มีการขอจดทะเบียนกับก.ล.ต.    

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด