รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 29 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้ (29 มกราคม 2553) ดังนี้ คุณภาพอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง ยกเว้นบริเวณจังหวัดสระบุรี ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน สำหรับกทม.(คลองจั่น) สมุทรปราการ(โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ การเคหะชุมชนบางพลี) สมุทรสาคร และชลบุรี(สนง.สามัญศึกษา) ที่มีปริมาณก๊าซโอโซนเกินมาตรฐาน ทั้งนี้พื้นที่ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือลดแหล่งกำเนิดของมลพิษ เช่น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์/รถยนต์ งดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด